Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Мирослав Боришевський

Рецензія на монографію В. Т. Циби «Теоретичні засади соціальної психології: системний підхід». — К. : Університет «Україна», 2011. — 359 с.

Нині соціальна психологія, як і загальна психологія, базуються на багатьох розрізнених парадигмах і очікують нових ідей і методологічних засобів, які могли б служити засадами теоретичної соціальної психології, а також теоретичної загальної психології. Обранням для цієї мети методології системного підходу служить таким засобом, хоча спроби використання системного підходу вже були раніше. Це дало змогу авторові не тільки по – новому структурувати матеріал соціальної психології, але і зробити низку важливих висновків, збагативши теорію соціальної психології.

докладніше...
Номер сторінки: 334