Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталя Каменєва

Психологічний аспект соціалізації особистості в колективі в умовах гуманізації суспільства

У статті викладено погляди на проблему соціалізації особистості в колективі. На історичному та сучасному матеріалі досліджено проблему використання психологічних засад у процесі формування особистості учня початкових класів. Подано аналіз базових понять та узагальнення відповідних теоретичних положень. Окреслено перспективи удосконалення процесу виховання в майбутньому.

докладніше...
Номер сторінки: 131