Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталя Пилипенко

Дослідження мотиваційно - ціннісного компонента у структурі жититєвих стратегій молоді

Здійснено теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних підходів до проблеми мотиваційно-ціннісного компонента життєвих стратегій особистості. Висвітлено результати емпіричного дослідження мотиваційно-ціннісного компонента у структурі життєвих стратегій молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 353