Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія ДОВГАНЬ

Аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми

У статті подано аналіз результатів дослідження особливостей психологічної готовності вихователів до роботи з обдарованими дітьми. Наведено дані результатів констатувального дослідження, визначені показники психологічної готовності.

докладніше...
Номер сторінки: 355

Методика емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми

У статті подано методику емпіричного дослідження особливостей психологічної роботи вихователів з обдарованими дітьми в умовах дошкільних навчальних закладів, яка орієнтована на вивчення навчальновиховного процесу в ДНЗ традиційного і нового типів.

докладніше...
Номер сторінки: 240