Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Мантуло

РR в інтеграційних моделях соціальних комунікацій

Визначається роль паблікурилейшнз в інтеграційних процесах у соціальних комунікацій, а також вплив цих процесів на функціональні та змістові характеристики PR.

докладніше...
Номер сторінки: 191

Текст у PR - комунікаціях: проблеми типологізації

Стаття являє собою огляд основних наукових підходів до типологізації текстів, що використовуються в PR – комунікаціях. Узагальнено існуючі та запропоновано нові критерії класифікації PR!текстів.

докладніше...
Номер сторінки: 188