Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Михальчук

Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з метою висвітлення питань професіоналізму, компетентності, кваліфікації в діяльності психолога. На підставі власних висновків і узагальнень побудовано модель особистісного досвіду психолога, яка вміщує такі складові: а) категоріальний простір; б) компоненти; в) функції, які характеризують роль кожного компонента.

докладніше...
Номер сторінки: 385

Емпіричне дослідження розуміння старшокласниками літературних творів у процесі шкільного навчання

В статті виокремлено аспекти розуміння особистістю літературного твору, описано та охарактеризовано отримані нами в експериментальному дослідженні результати, які відповідають виділеним аспектам розуміння літературного твору старшокласниками.

докладніше...
Номер сторінки: 240