Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Савелюк

Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів

Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією. Обґрунтовується думка про спрямованість на саморозвиток і самовдосконалення в обраній сфері діяльності як необхідний чинник активного становлення зазначених здібностей. Розглядаються результати емпіричного дослідження мотивації професійного вибору студентства, уявлень про психологічні якості успішного педагога, а також роль окремих базових орієнтацій (моральних, правових, національних, релігійних) у його життєдіяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 371

Релігійні уявлення студентської молоді у структурі її особистісного ставлення

У статті здійснюється теоретичний аналіз деяких важливих психологічних аспектів проблеми релігійності. Розкриття ролі відповідної складової у становленні особистості емпірично доповнюється описом результатів анкетування студентської молоді. Зокрема, розглядаються типові особливості релігійних уявлень студентів-першокурсників педагогічного ВНЗ.

докладніше...
Номер сторінки: 45