Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Наталія Хупавцева

Проблема креативності особистостіта механізми її прояву

У статті описано креативність як властивість особистості. Розкрито механізми прояву креативності. Виокремлено функції креативності особистості: адаптивна, функції розвитку особистості і самовираження індивіда. Окреслено особистісні кореляти креативності людини: активна життєва позиція, оптимізм, розвиток естетичних почуттів, прагнення до процесу творчості, відкриттів, до духовного зростання, до самопізнання, самовираження, працьовитість, толерантність, критичність, далекоглядність, почуття гумору, гнучкість та ін.

докладніше...
Номер сторінки: 207

Розвиток особистісного досвіду майбутнього психолога під час його професійної підготовки у вищій школі

У статті проаналізовано психолого-педагогічну літературу з метою висвітлення питань професіоналізму, компетентності, кваліфікації в діяльності психолога. На підставі власних висновків і узагальнень побудовано модель особистісного досвіду психолога, яка вміщує такі складові: а) категоріальний простір; б) компоненти; в) функції, які характеризують роль кожного компонента.

докладніше...
Номер сторінки: 385