Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ніна Кучук

Науково – методичне обґрунтування методики формування здорового способу життя студентів класичного університету

У статті проаналізовано та уточнено поняття «формування», «формування здорового способу жит тя студентів». Відображено підходи, компоненти, педагогічні умови та науково – методично обґрунтовано методику формування здорового способу життя студентів класичного університету. Розглянуто теоретико – методологічні підходи до формування здорового способу життя студентів.

докладніше...
Автори: Ніна Кучук
Номер сторінки: 215