Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Оксана Лукасевич

Тенденції та перспективи дослідження здорової особистості

Стаття присвячена дослідженню психологічного аспекту проблеми здорової особистості у сучасному суспільстві. Розглядається не лише сутність феномену здоров’я, а й психологічний зміст понять «психічне здоров’я», «психологічне здров’я». Проведений аналіз основних теденцій досліження поняття здоров’я у психології демонструє розуміння здорової особистості як всебічно розвинутої особистості, здатної до продуктивної соціальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 252