Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Оксана Руденко

Роль сучасних політичних PR-технологій у формуванні нових принципів взаємодії влади і суспільства

У статті аналізуються роль PR-технологій у зміні інформаційного середовища, створенні нових політичних практики та формуванні нового типу символічного існування політики.

докладніше...
Номер сторінки: 143

ПОНЯТТЯ «ПОЛІТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ» В НАУКОВИХ ДИСКУСІЯХ

В статье политические связи с общественностью предлагается понимать как процесс управления информацией для достижения определенных целей. Формулируется авторское определение понятия «политические связи с общественностью». Анализируются основные, наиболее интересные с научной точки зрения, определения «связей с общественностью», определяются политические функции деятельности по связям с общественностью.

докладніше...
Номер сторінки: 107