Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Андрєєва

Роль керівництва у формуванні психологічної складової здоров’я персоналу

У статті розглянуто міра впливу керівництва на здоров’я персоналу. Доведено, що саме високий рівень емоційної відданості персоналу сприяє збереженню здоров’я співробітників. Представлено аналіз теоретичних розробок питання в роботах вітчизняних та зарубіжних науковців.

докладніше...
Номер сторінки: 186