Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олег Ставицький

Вплив професійної діяльності на ставлення до людей з особливими потребами

Стаття присвячена аналізу соціально – психологічних факторів, які в найбільшій мірі детермінують прояви гандикапних реакцій. Розкриті основні чинники та соціально - психологічні механізми, які сприяють формуванню негативного ставлення до осіб з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 318

Значення інформаційних систем і структур щодо зменшення соціально - психологічних чинників гандикапних реакцій

У статті визначаються взаємозв’язок гандикапних проявів і інформаційних систем, а також вплив інформаційних структур на сприйняття особистістю людей з особливими потребами та формування ставлення до них.

докладніше...
Номер сторінки: 295

Гандикапізм в системі споріднених понять

У статті аналізуються особливості гандикапізму та його місце в системі інших психологічних понять, близьких за змістом. Розглядається специфіка формування та прояву гандикапізму, його вплив на особливості побудови міжособистісних стосунків, розвиток індивіда.

докладніше...
Номер сторінки: 98