Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олександр ВИСОЦЬКИЙ

Психологічні детермінанти технологій легітимації політичної влади

З’ясовано психологічні детермінанти ефективного здійснення технологій легітимації політичної влади. Визначено роль психологічних механізмів у процесі легітимації влади. Встановлено критерії виділення психологічних технологій легітимації.

докладніше...
Номер сторінки: 77

Особливості запобігання делегітимаційним загрозам політичному режиму в Україні

Визначені технології, які використовувались для запобігання делегітимаційним загрозам політичному режиму в Україні. Проаналізовані особливості та наслідки їх застосування.

докладніше...
Номер сторінки: 56

Ціннісно-нормативні детермінанти ефективності легітимаційних технологій

Розкривається роль цінностей та норм у процесі легітимації політичної влади. Визначається, що ефективність легітимаційних технологій залежить від урахування тих цінностей і норм, які мають першорядну значущість для більшості суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 172