Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олександр ВОЛЬФ

Глобальні організації, лібералізація і приватизація ринку охорони здоров’я та допомога тяжко хворим громадянам у кінці їхнього життя

У статті вперше в Україні розглядається роль глобальних організацій (Світовий банк, Міжна родна фінансова корпорація, Міжнародний ва лютний фонд) у розвитку паліативної та хоспісної допомоги невиліковно хворим громадянам. Описуються підходи цих організацій до лібералізації та приватизації сфери охорони здоров’я та соціальних послуг. Коротко аналізується перспектива фінансування (кредитування) розвитку приватних закладів, що надають паліативну та хоспісну допомогу в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 112

Деякі доктринальні та нормативно - правові передумови гуманізації політики православної та католицької церков стосовно невиліковно хворих (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)

У статті вперше в Україні розглядаються деякі аспекти доктринальних і норматив ноправових засад гуманізації політики католицької та православної церков щодо невиліковно хворих. Аналізуються енцікліки, звернення ієрархів, концепції та ін. церковні документи, що торкаються питань гідності людини, евтаназії, адекватного знеболення тощо.

докладніше...
Номер сторінки: 106

Гуманізація політики щодо невиліковно хворих: досвід країн постсоціалістичного табору

У статті вперше в Україні зроблена спроба комплексно розглянути питання щодо фінансування, волонтерства, національного законодавства в контексті гуманізації політики щодо невиліковно хворих у деяких країнах постсоціалістичного табору.

докладніше...
Номер сторінки: 258