Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олександр Холод

Реклама в системі інмутації і мутації суспільства

Стаття присвячена аналізу реклами як інмутації суспільства. Пропонуються модель і критерії такого аналізу. Наводяться приклади аналізу на реальних ілюстративних випадках сучасності.

докладніше...
Номер сторінки: 351

Маніпуляція суспільством: мутація й інмутація як концепції соціально-комунікаційних технології

У статті здійснюється аналіз ситуації навколо тлумачення терміна “маніпуляція суспільством”. Пропонуються поняття «мутація» й «інмутація», подається тлумачення запропонованих термінів, обґрунтовується об’єктивність їхнього введення в науковий обіг.

докладніше...
Номер сторінки: 108