Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олексій Дубас

Феномени інформаційно - комунікаційного простору та їх ризики для політичних процесів

У статті розглядаються явища, породжені інформаційно-комунікаційним простором в аспекті пов'язаних з ними ризиками для політичних процесів - інформаційна війна, паблик рилейшнз, електронний уряд, Інтернет-комунікації. Робиться висновок про те, що результати впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у політичні процеси не можна оцінювати однозначно. З одного боку, у наявності факти, що підтверджують позитивний ефект, з іншого боку - виникають нові погрози та ризики, небезпечні для демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 103

Інформаційна війна: нові можливості політичного протиборства

У даній статті інформаційна війна розглядається як технологія, що відкриває нові можливості для політичного протиборства. Аналізуються основні теоретико-методологічні підходи до дослідження поняття "інформаційна війна", виявлено сфери життєдіяльності суспільства, які особливо піддаються впливу інформаційних війн; досліджено можливості інформаційної війни в політичному протиборстві.

докладніше...
Номер сторінки: 69