Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена ЛОГВИНЕНКО

Тексти реклами на транспорті: мовностилістичний аспект

У статті проаналізовано чинники, що розкривають мовностильові особливості сучасної реклами, розміщеної на громадському транспорті, а також вплив мови й стилю рекламного тексту на споживача. Проаналізовано мовні похибки, що трапляються у рекламних повідомленнях.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Особистості підготовки до друку творів поетичних жанрів

У статті розглянуто потребу, специфіку й спосіб редагування віршованих текстів. Рекомендовано студентам та молодим викладачам алгоритм підготовки поетичних творів додруку.

докладніше...
Номер сторінки: 169

Трансформація фразеологізмів у газетних як стилістично - експресивний засіб впливу на читача

У статті розглянуто свіжі приклади оказіональних висловів у заголовковому комплексі популярних українських газетних видань, сутність їх впливу на сприйняття реципієнтом змісту журналістських повідомлень і свідомий вибір матеріалу для читання


докладніше...
Номер сторінки: 399