Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Прудська

Дослідження факторів психологічної адаптації студентів - першокурсників о навчально - професійної діяльності

Розв’язання проблеми професійної підготовки сучасного конкурентоспроможного фахівця передбачає формування ефективних механізмів психологічної адаптації студентів-першокурсників до системи вузівського професійного навчання і потребує організації системи заходів з індивідуальної психодіагностики студентів та з формування прийомів, навичок та умінь навчання у вузівській системі.

докладніше...
Номер сторінки: 375