Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Ткаченко

Моделювання особистого досвіду клієнта психологічної консультації як умова системної підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності

Презентовано модель психологічної ситуації клієнта психологічної консультації, що розроблена автором. Реалізація цієї моделі служить підставою для системного використання прийомів осмислення особистого досвіду клієнта.

докладніше...
Номер сторінки: 345

Психолого - педагогічні умови формування у майбутніх психологів прийомів порозуміння психологічної ситуації клієнта

У статті розглянуто психолого-педагогічні умови формування у студентів-психологів прийомів розуміння психологічної ситуації клієнта. Наведені експериментальні результати впровадження спецкурсу «Техніка розуміння психологічної ситуації клієнта», розробленого автором з метою вдосконалення професійної підготовки майбутніх психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 390