Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Олена Цимбалюк

Методологія вітчизняної педагогіки ІІ половини ХХ століття як філософське, соціально - педагогічне підґрунтя комунікативної діяльності вчителя

Висвітлюються результати теоретичного вивчення проблеми розвитку професійної комунікативної діяльності учителя загальноосвітньої школи в історичній ретроспективі.

докладніше...
Номер сторінки: 450

До проблеми дослідження комунікативної діяльності вчителя, як фактора його самореалізації в умовах гуманістично орієнтованої освіти

У статті викладено концептуально-методологічні засади дослідження комунікативної діяльності вчителя в умовах гуманістично орієнтованої освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 145