Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ольга Камінська

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОСТАВЛЕННЯ ЯК КОМПОНЕНТУ СТРУКТУРИ САМОСВІДОМОСТІ

У статті аналізуються вихідні теоретичні положення, що становлять наукову основу психологічних феноменів самосвідомості, особливості самосвідомості та основні її структурні елементи. Особлива увага приділяється дослідженню самоставлення як компонента самосвідомості та його зв’язку із самооцінкою, «Я –концепцією», «Я» образом, а також факторів, що зумовлюють виникнення позитивного чи негативного самоставлення.

докладніше...
Номер сторінки: 272

Особливості формування самоставлення студентів з особливими потребами

Аналізується проблема формування ставлення особистості до себе з врахуванням особливостей психічного та фізичного розвитку. Особлива увага приділяється аналізу специфіки самооцінки, емоційно-ціннісного самоставлення студентів з особливими потребами.

докладніше...
Номер сторінки: 241