Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ольга Музика

Освіта як чинник гармонізації міжкультурної комунікації: інституційно-процедурні аспекти

Показано, що ціннісна вартість включення міжкультурних знань до загальної системи освіти полягає у встановленні тісних контактів між індивідами та суб’єктами міжнародних заходів, у поширенні явища діалогу культур, толерантності та компетентного взаємотрактування.

докладніше...
Номер сторінки: 106