Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ольга Плавуцька

Розвиток духовних цінностей студентів у ході вивчення дисциплін гуманітарного циклу: результати експериментального дослідження

У статті здійснено узагальнення результатів формувального експерименту щодо розвитку духовних цінностей студентів у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу.

докладніше...
Номер сторінки: 149