Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ольга РАК

Особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика перед виборами

У статті розглядаються особливості природи формування особистісного політичного іміджу політика при підготовці до виборів. Наведена модельсхема лідерських якостей політика і таким чином визначено, наскільки необхідно важливими є ці складові при впливі на аудиторію. Аналізується сучасне бачення людей у виборі майбутнього політика і показано інтроформаційний підхід та проектно-орієнтовані управління процесу підготовки політика.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 103

Політико - комунікаційні впливи на суспільство та засоби їх реалізації через засобі масової інформації

У статті розглянуто особливості способу впливу політичної комунікації на суспільство, застосування маніпулятивних методів у масмедіа, роль політичної культури у комунікаційних зв’язках. Проаналізовано політичну комунікацію у сфері засобів масової інформації як складова психологічної дії на політичну свідомість і думку людини. Запропоновано модельсхеми передачі та розповсюдження політичної інформації, технології маніпулювання громадською думкою, а також доведено важливість впливу засобів масової інформації, засобів масової комунікації, як складової технологічної дії, на процес формування політичної культури і політичної свідомості.

докладніше...
Автори: Ольга РАК
Номер сторінки: 188

Огляд і контент - аналіз звітів видавничих підприємств на прикладі Львова

Проаналізовано видавничі підприємства державної і недержавної форм власності. Розроблено схематичну діаграму діяльності організацій і виявлено загальний стан чистих доходів протягом п’яти років. Запропоновано сучасні підходи вирішення фінансових проблем у видавничій справі в Україні.

докладніше...
Автори: Ольга Рак
Номер сторінки: 229