Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Копистинська

Мовні покручі на сторінках української преси: прагнення бути ближчим до читача чи прояв інформаційної експансії (на прикладі «Газети по - українськи»)?

У статті порушується проблема доцільності використання суржику у мові героїв газетних публікацій. Акцентується увага на тому, що суцільне використання русизмів призводить до зросійщення українськомовної газети і знижує культурний рівень читачів.

докладніше...
Номер сторінки: 216

До проблем українського книговидання (на матеріалі часопису «Книгарь»)

У статті зроблено огляд та аналіз публікацій журналу «Книгар» з питань історії та теорії української видавничої справи початку ХХ ст. Виокремлено низку проблемних питань тогочасного книговидання.

докладніше...
Номер сторінки: 176