Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Світлана БУЛЬБЕНЮК

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 98

Влада крізь призму дискурсу політичної антропології

У статті представлений аналіз соціопсихологічних особливостей влади у контексті розгляду дискурсу політичної антропології. Висвітлюється специфіка дослідження «людського виміру» влади на основі визначення базових характеристик соціопсихологічної природи владного впливу.

докладніше...
Номер сторінки: 86

Деякі аспекти розгляду соціопсихологічної природи феномену політичної влади

В статті проаналізовано основні підходи до розгляду базових характеристик психологічних складових феномену політичної влади на основі тлумачень останнього.

докладніше...
Номер сторінки: 119