Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Світлана Гусаківська

Мотивація у фаховій підготовці майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу

У статті здійснюється теоретичний аналіз значення мотиваційної сфери у фаховій підготовці. Описуються результати дослідження майбутніх спеціалістів дошкільної освіти в аспекті їхньої навчальної мотивації. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів-першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 316

ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ЧИННИК ТРАНСФОРМАЦІЇ ЦІННІСНО - СМИСЛОВОЇ СФЕРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

У статті обґрунтовується значення ціннісно – смислової сфери у контексті професіоналізації студентської молоді. Описуються результати дослідження мотиваційно – ціннісної структури особистості майбутніх вихователів ДНЗ. Порівнюються та аналізуються виявлені особливості зазначеної структури у студентів – першокурсників і випускників.

докладніше...
Номер сторінки: 378