Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Світлана ЗАГУРСЬКА

Статусно-рольові особливості владних комунікацій

Стаття присвячена аналізу сутнісних особливостей реалізації владних комунікацій в контексті їх статусно-рольової взаємодії. Автор зосереджує основну увагу на понятті владних комунікацій, визначає їх функціональний зміст, аналізує сутнісний зв’язок понять «соціальний статус» та «комунікативний статус» в системі владних комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 208

Гендерний підхід у вивченні політичної діяльності та лідерства

У статті досліджено гендерний аспект проблеми лідерства. Проведено аналіз основних концепцій та теорії гендерної диспропорції лідерства, відмінностей між лідерами – чоловіка ми і жінками. Визначено напрями подолання гендерної асиметрії лідерства в цілому і політичного лідерства зокрема.

докладніше...
Номер сторінки: 95

ФЕНОМЕН ТА ФУНКЦІЇ ЛІДЕРСТВА

У статті проведено аналіз наукових досліджень зарубіжних та вітчизняних авторів стосовно визначення феномену лідерства. Автор зробила спробу узагальнити різноманітні тлумачення терміну лідерство. Досліджено розбіжності між поняттями лідер та керівник. Детально розглянуто функції та якості лідера. Обґрунтовано, що специфіка функцій лідера обумовлена особливостями групи, якою він керує.

докладніше...
Номер сторінки: 52