Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Світлана Чагарна

Тривожність як емоційна реакція на ситуацію випробування у дітей з мовленнєвими порушеннями

У цій статті аналізуються різні теоретичні підходи до вивчення проблеми взаємозв’язку мовленнєвих порушень, тривожності та самооцінки в школярів підліткового віку. Даються коментар та інтерпретація результатів проведеного емпіричного дослідження із школярами, що мають мовленнєві порушення.

докладніше...
Номер сторінки: 198

Мотивація навчальної діяльності молодших школярів із порушеннями слуху: проблеми й аспекти дослідження

Статтю присвячено аналізу мотивації навчальної діяльності молодших школярів. Описані результати дослідження підтверджують наявність психологічних особливостей розвитку мотивації навчальної діяльності у молодших школярів з порушеннями слуху, а саме: недостатньо розвинена пізнавальна мотивація, домінує ігрова мотивація, високий показник низького рівня самооцінки учнів.

докладніше...
Номер сторінки: 423