Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Періг

Психічне здоров’я студентів як фактор адаптації до навчання у ВНЗ

У статті поставлено проблему адаптації студентів до умов вищого навчального закладу (ВНЗ), вирішення якої передбачає врахування психічного здоров’я, психофізіологічних показників, особистісних якостей, умов організації навчального простору. Описується зміст процесу адаптації до навчання у ВНЗ, який включає соціально-психологічну, психологічну та діяльнісну складові.

докладніше...
Автори: Ірина Періг
Номер сторінки: 299