Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Бушуєва

Структурно-змістові характеристики моделі особистості психолога

У статті розглянуто проблему розроблення моделі особистості спеціаліста. Проаналізовані підходи до побудови моделі особистості психолога-діагноста, визначені її структурні та змістові характеристики.

докладніше...
Номер сторінки: 166

ОЧІКУВАННЯ СТУДЕНТІВ ТА МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ У ВНЗ

У статті розглядається продуктивний напрям у розробці методики викладання психології у ВНЗ, пов’язаний із дослідженням проблем психології суб’єкта навчальної діяльності (зокрема, його очікувань). Аналізуються результати дослідження очікувань, які актуалізуються на початковому етапі вивчення курсу психодіагностики студентами-психологами. Визначаються методичні особливості викладання психодіагностики майбутнім психологам.

докладніше...
Номер сторінки: 439