Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Біркіна

Використання ігрового методу в методиці формування творчої самостійності при вивченні технічних дисциплін

Розглянуто доцільність використання ділової гри в процесі формування творчої самостійності студентів; розроблено сценарій ділової гри при вивченні дисципліни «Технологічне оснащення»; запропоновано критерії оцінки рівня сформованості творчої самостійності.

докладніше...
Номер сторінки: 222