Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна Колесникова

Кластер як нова регіональна модель інтеграції бібліотек ВНЗ України: копцептуальніхарактеристики та умови реалізації

Розглянуті питання формування кластеру як нової моделі інтеграції бібліотек регіону. Визначені його концептуальні характеристики та умови системної інтеграції до єдиного інформаційного простору регіону. Розроблена концептуальна схеми освітньо"науково"культурного кластера регіону.

докладніше...
Номер сторінки: 181

Бібліотечні міфи інформаційного суспільства

Стаття присвячена аналізу ситуації щодо процесів міфотворення та виокремленню в різні групи сучасних бібліотечно-інформаційних міфів. Розглянуто питання репродукції міфів бібліотечної сфери як явища соціальної комунікації, що не тільки відображає дійсність, але й має можливість конструювати її.

докладніше...
Номер сторінки: 155