Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Тетяна ПАРТИКО

Саморегуляція навчальної діяльності у студентів з різною схильністю до самоактуалізації

Досліджено особливості саморегуляції навчальної діяльності у студентів перших – третіх курсів з різною схильністю до самоактуалізації. З’ясовано, що на академічну саморегуляцію більш самоактуалізованих студентів впливають пізнавальні потреби, креативність, цінності, міжособистісна сенситивність і самоприйняття; менш самоактуалізованих студентів – уявлення про природу людини та синергія. Вплив цих чинників на різних етапах навчання різний.

докладніше...
Номер сторінки: 221

Особливості сенсожиттєвих орієнтацій у студентів із вираженою хронічною втомою

Досліджено особливості сенсожиттєвих орієнтацій студентів з вираженою хронічною втомою упродовж навчального року. З’ясовано, що студентів з надмірно вираженою хронічною втомою характеризує незалежність сенсожиттєвих орієнтацій в освітньо-професійній сфері та сферах, пов’язаних із сімейним життям, суспільно-політичною і фізичною активністю. Виявлено, що помірно втомлені студенти мають тісний взаємозв’язок освітніх, професійних, сімейних, суспільних цінностей та хобі.

докладніше...
Номер сторінки: 285