Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Євген Жеванов

Соціологічні опитування як технологія політичного маніпулювання

У статті проаналізовано маніпуляцію суспільною свідомістю під час виборчої компанії за допомогою соціологічних опитувань. Розглянуто способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів соціології на прикладі українських виборів.

докладніше...
Номер сторінки: 120

Інформаційно – комунікаційні аспекти політичних технологій маніпулювання свідомістю

У статті аналізуються інформаційно – комунікаційні аспекти політично вмотивованої маніпуляції суспільною свідомістю. Розглянуті способи маніпулювання свідомістю за допомогою засобів масової інформації та «благодійницьких» патрон – клієнтських відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 108