Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ірина Шульга

Формування здоров’язбережувальних компетенцій у молодших школярів: ґендерний підхід

У статті висвітлено теоретико-методологічні аспекти культури здоров’я молодших школярів у контексті ґендерної парадигми. Проаналізовано зміст та напрями ґендерної соціалізації у молодшому шкільному віці. Обґрунтовано важливість врахування ґендерного підходу у формуванні здоров’язбережувальних компетенцій учнів та учениць початкової школи.

докладніше...
Номер сторінки: 164