Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Юрій БОНДАР

Видавнича продукція як засіб політичної боротьби (на прикладі парламентських виборів в україні 2012 року)

У статті розглянуто питання використання видавничої продукції у політичній рекламі на прикладі парламентських перегонів в Україні 2012 року, особливості впливу різних видів друкованої та іншої рекламної продукції на електоральну поведінку виборців, функції видавничої продукції під час ведення рекламних кампаній.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 110

Інформаційна політика у староданьому Китаї

У статті розглядаються питання здійснення інформаційної політики в державах давнього Китаю, розуміння значення інформації та суспільної комунікації в державному управлінні, суспільних відносинах.

докладніше...
Автори: Юрій БОНДАР
Номер сторінки: 155

Інформація в Стародавній Месопотамії

У статті розглянуто питання становлення інформаційних зв’язків, розуміння значення інформації та комунікації, особливості інформаційної політики в державах Стародавньої Месопотамії.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 219

Свобода слова: історичний аспект і розуміння в контексті формування сучасної демократичної політичної культури

У публікації простежено ґенезу розуміння інформаційних прав громадян і суспільства в цілому в країнах з різними правовими моделями, виокремлено проблемні точки забезпечення свободи слова, практики державної інформаційної політики в Україні.

докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 199

Зміцнення та захист національного інформаційного простору України: проблеми та шляхи забезпечення

У статті розглядається, що є таке національна безпека загалом - національна безпека та інформація – національна інформаційна безпека. докладніше...
Автори: Юрій Бондар
Номер сторінки: 144