Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Ярослав Романюк

Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника

У статті представлено змістові характеристики процесу формування проектувальних умінь майбутнього соціального працівника у формі спеціального введення курсу «Соціальне проектування» у процес його фахової підготовки. Проаналізовано змістові та методичні характеристики цього спецкурсу, його вплив на формування проектувальних умінь, місце самостійної роботи студента в процесі вивчення спецкурсу.

докладніше...
Номер сторінки: 244