Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Євген Отдєлєнцев

Актуальні напрями державного управління в умовах неоліберальної глобалізації

У статті розглянуто деякі актуальні напрями державного управаління в умовах процесів глобалізації, що відбуваються у світовій політиці, економіці, демографії, кутьтурі. Приділяється увага охороні природи, раціональному природокористуванню, природоохоронному законодавству, якості життя. Пропонується політична глобалістика як наукова основа державного управління. Пропонується створення системи політико-глобалістичної соціалізації як необхідної умови виховання громадян держави.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Смислова матриця філософії як парадигмальний метод формування категоріального апарата та теорій глобалістики

У статті вводиться поняття смислової матриці філософії, аналогічно смисловій матриці культури. Розглядаються можливості застосування смислової матриці філософії як парадигмального методу формування категоріального апарату і теорій глобалістики.

докладніше...
Номер сторінки: 289

ПОЛІТОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ І МЕТОДИ: ФІЛОСОФСЬКО - КАТЕГОРІАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ

У статті проведений аналітичний огляд основних парадигм і методів політології, а також показана можливість застосування філософсько – категоріального методу до їх аналізу та систематизації.

докладніше...
Номер сторінки: 32

Політологічна концепція С. Хантингтона та філософська концепція Д. Донцова з точки зору соціально - антропологічного підходу політології

У статті розглядаються соціологічна концепція Семюела Хантінгтона та філософська концепція Дмитра Донцова з точки зору політології та соціальної антропології та їх значення у формуванні політологічних парадигм.

докладніше...
Номер сторінки: 28