Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Алла Шаповалова

Взаємодія вітчизняного громадянського суспільства з зовнішніми чинниками умовотворчого характеру: теоретичний аспект

У статті досліджено теоретичні засади взаємодії вітчизняного громадянського суспільства з процесами глобалізаційних змін планетарного характеру, що мають важливе значення як умовотворчі детермінанти трансформаційних демократичних перетворень у сучасній Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 35

Дослідження просторової організації влади в Україні

Зроблено огляд розвитку просторової організації влади, проаналізовано сучасний стан адміністративно – територіального устрою України, запропоновані шляхи його удосконалення.

докладніше...
Номер сторінки: 160

Міжнародні стандарти сталого розвитку як чинник зміцнення інституту самоврядування в Україні

Досліджено шляхи та напрямки використання міжнародних стандартів сталого розвитку, якими можуть скористатися органи місцевого самоврядування в Україні як чинниками підвищення ефективності та дієвості інституту самоврядування.

докладніше...
Номер сторінки: 24

Глобальне громадянське суспільство як чинник формування української самоврядності

У статті наведені класичні теоретичні концепти громадянського суспільства, показано, що демократія передбачає суттєве розмежування між громадянським суспільством і державою, всебічно висвітлюються загрози, з якими стикаються демократичні інститути при здійсненні динамічних суспільних перетворень, розкривається складність і суперечливість умовотворчого впливу процесів глобалізації на формування структур місцевого самоврядування України.

докладніше...
Номер сторінки: 57