Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Аліна Громова

ЗМІ як інструмент політичного PR

У статті розглянуто засоби масової інформації як невід’ємний елемент політичних комунікацій. ЗМІ володіють великими можливостями впливу за допомогою політичних PR – технологій на формування громадської думки та на ставлення громадськості до політичної системи в цілому, тому ЗМІ є політичним PR – інструментарієм.

докладніше...
Номер сторінки: 228