Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Тема: ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

«Противсіхи» і «фофудія» як питомо українські медіавіруси

У статті розглянуто питомо українські медіавіруси «противсіхи» і «фофудія». Увагу зосереджено на специфіці їх постання, особливостях, властивих їх мемам, порушеній згаданими медіавірусами проблематиці та їх місці в українському медіапросторі.

докладніше...
Номер сторінки: 125

Роль сучасних політичних PR-технологій у формуванні нових принципів взаємодії влади і суспільства

У статті аналізуються роль PR-технологій у зміні інформаційного середовища, створенні нових політичних практики та формуванні нового типу символічного існування політики.

докладніше...
Номер сторінки: 143

Реакція аудиторії на контент у передвиборчий період: модифікація під впливом тролінгу

У статті розглядається явище тролінгу у мережі, аналізуються приклади тролінгу як методики зміни реакції аудиторії на контент. Розглянуто конкретні приклади. Для аналізу взято коментарі під статтями з сайту «Українська правда»

докладніше...
Номер сторінки: 139

Притаманні українському сегментові інтернету світоглядно обумовлені мемотипи

У статті розглянуто властиві українському складникові Всесвітньої мережі мемотипи, що є світоглядно обумовленими, та їх особливості. Також ідеться про взаємозв’язок таких мемотипів зі сучасним медіапростором, мемами та медіавірусами.

докладніше...
Номер сторінки: 134

Українські кореспонденти журналу «КУЛЬТУРА» у контексті публіцистичної дискусії з приводу порозуміння українського та польського народів

У статті розглядається внесок українських кореспондентів польського журналу «Культура», який виходив у Парижі (1947–2000 рр.), у справу українсько-польського взаємопорозуміння. Дається характеристика цьому сегменту публіцистичного дискурсу видання на тлі тогочасних суспільно-політичних реалій.

докладніше...
Номер сторінки: 228

Прес-служба як інструмент зовнішніх банківських комунікацій

Стаття присвячена аналізові завдань і функцій прес-служби банківської установи з метою побудови ефективної системи зовнішніх комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 224

Соціальні мережі зменшують прірву між офіційними особами та пересічними громадянами

Стрімкий розвиток та наростаюча популярність соціальних мереж серед політиків у світі також активно входить і в життя українських офіційних осіб та представництв. На думку політтехнологів соціальні мережі в руках чиновників стали інструментом, який дозволяє напряму без посередників спілкуватися з громадянами. Роль Інтернету дуже важлива і робота з соціальними мережами повинна бути розумною та продуманою.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Взаємодія органів державної влади з громадськістю засобами цифрової комунікації: політико-правовий аспект

У статті автор досліджує проблеми та перспективи використання інформаційно-комунікаційних технологій в діяльності органів державної влади як важливої передумови формування відкритого та прозорого діалогу інститутів влади при їх взаємодії з громадськістю.

докладніше...
Номер сторінки: 215

Статусно-рольові особливості владних комунікацій

Стаття присвячена аналізу сутнісних особливостей реалізації владних комунікацій в контексті їх статусно-рольової взаємодії. Автор зосереджує основну увагу на понятті владних комунікацій, визначає їх функціональний зміст, аналізує сутнісний зв’язок понять «соціальний статус» та «комунікативний статус» в системі владних комунікацій.

докладніше...
Номер сторінки: 208

Спортивний імідж України

У статті розкривається потенціал спортивного іміджу як «м’якої» сили України. Обґрунтовується теза про те, що чим більше в Україні буде проходити знакових спортивних подій, тим вищим буде рівень популярності країни за кордоном. Імідж держави, яка значну увагу приділяє спорту, і вміє організувати заходи найвищого рівня, стане чинником, привабливим для іноземних туристів, інвесторів й організаторів різних великих спортивних турнірів.

докладніше...
Номер сторінки: 200

Організація роботи прес-служби європейського центрального банку в умовах ведення інформаційної війни

Стаття присвячена аналізові діяльності пресслужб європейських банків в умовах ведення інформаційної війни. Спираючись на досвід та традиції роботи Європейського центрального банку, автор пропонує принципово нові вимоги до роботи пресслужб української банківської системи.

докладніше...
Номер сторінки: 196

РR в інтеграційних моделях соціальних комунікацій

Визначається роль паблікурилейшнз в інтеграційних процесах у соціальних комунікацій, а також вплив цих процесів на функціональні та змістові характеристики PR.

докладніше...
Номер сторінки: 191

До проблеми оцінки комунікативної ефективності PR - діяльності

Висвітлено сутність теоретико – практичної проблеми трактування змісту та напрямків дослідження ефективності PR-діяльності. Розглянуто підходи до розуміння ефективності, її вимірювання та оцінки. Розкрито питання кількісних та якісних оцінок. Акцентовано увагу на відмінності в аналізі ефективності PR-програм, PR – акцій, PR – заходів та PR – діяльності організації загалом. Наведено найпоширеніші підходи до оцінки ефективності та їх критику.

докладніше...
Номер сторінки: 184

Особистості розмови ведучого з гостем у політичному ток - шоу

У статті досліджено особливості розмови ведучого з гостем у політичному токшоу, а саме: розкрито поняття інтерв’ю, визначено основні види та обов’язкові аспекти його проведення. Проаналізовано специфіку розмови з гостем телеефіру, окреслено основні вимоги до професійної бесіди та схему, за якою ведучий може проводити інтерв’ю в ефірі політичного токшоу.

докладніше...
Номер сторінки: 196

Проблеми впроваждення «Електронного уряду» у Великій Британії

У статті проаналізовано етапи впровадження та перспективи розвитку електронного уряду у Великій Британії та досвід Євро пи у цій сфері.

докладніше...
Номер сторінки: 192

Політико - комунікаційні впливи на суспільство та засоби їх реалізації через засобі масової інформації

У статті розглянуто особливості способу впливу політичної комунікації на суспільство, застосування маніпулятивних методів у масмедіа, роль політичної культури у комунікаційних зв’язках. Проаналізовано політичну комунікацію у сфері засобів масової інформації як складова психологічної дії на політичну свідомість і думку людини. Запропоновано модельсхеми передачі та розповсюдження політичної інформації, технології маніпулювання громадською думкою, а також доведено важливість впливу засобів масової інформації, засобів масової комунікації, як складової технологічної дії, на процес формування політичної культури і політичної свідомості.

докладніше...
Автори: Ольга РАК
Номер сторінки: 188

Медія і політична культура. Практика Польщі у світлі міжніродних стандартів

Статтю присвячено розгляду актуальних проблем сучасних засобів масової інформації у Польщі. Розглянуто відносини між медіа і політиками, політичними партіями та польським суспільством. Порівнюється вплив медіа на формування політичної культури польських громадян і громадян країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Автор доходить висновку, що діяльність сучасних польських медіа не сприяє розвиткові політичної культури у суспільстві і навіть шкодить іміджу країни у світі.

докладніше...
Номер сторінки: 180

Вплив засобів масової інформації на електоральні орієнтири молоді

У формуванні нової системи цінностей і норм політичні реалії потребують дослідження процесу електоральної поведінки молоді в суспільстві та здійснення пошуку шляхів підвищення рівня виборчої активності, впровадження ефективних виборчих технологій, подолання політичного нігілізму молодого покоління. А так як ЗМІ є засобом залучення населення до політичного життя через сприйняття політичної інформації, залучення до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, і водночас справляють вплив на процеси електорального орієнтування населення, то, на мою думку, важливим є аналіз їх впливу на електоральні орієнтири молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Синдром «П’ятниця вечір» у політичних ток - шоу України

У статті розглянуто проблему такого явища українському телебаченні, як синдром «п’ятниця вечір», а саме: два найрейтинговіших політичних ток – шоу країни — «Велика політика» на телеканалі Інтер і «Шустер LIVE» на Першому національному. Проаналізовано особливості побудови цих програм, чим вони схожі та чим відрізняються одна від одної. Досліджено вплив ток!шоу на глядацьку аудиторію та чому пересічні українці стають залежними від таких політичних програм.

докладніше...
Номер сторінки: 278
Перейти до сторінки: